Nji richtlijn overgewicht

Uit onderzoek en praktijk is bekend. De prevalentie van overgewicht en obesitas is tussen en weliswaar toegenomen in alle opleidingscategorieën, maar vooral in de hoogste opleidingscategorie. Deze handreiking beschrijft waar de zorg van huisarts en JGZ elkaar raken en waar gezamenlijk optrekken meerwaarde heeft voor ouders, kinderen en jongeren.

Het doel van de standaard is het bevorderen van een optimaal beleid ten aanzien van de behandeling van volwassenen die zelf ondersteuning vragen bij de behandeling van obesitas en van volwassenen, waarbij een met obesitas of overgewicht samenhangende comorbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen, chronische gewrichtsklachten, slaapapneu of een verhoogd cardiovasculair risico is vastgesteld.

Overgewicht vrouw in overgang

Jules Becher Nadere informatie. JGZ-medewerkers moeten vaardigheden hebben voor het omgaan met uiteenlopende problemen die de effectiviteit van het programma kunnen ondermijnen. Het herkennen in welke fase een ouder zit is belangrijk bij het bespreken van een probleem.

Het helpend gesprek.

Nji richtlijn overgewicht
Rated 5/5 based on 35 review
afvallen groene koffie 167 | 168 | 169 | 170 | 171 afvallen met citroen en baking soda